Hazreti.net Sitesiden Alıntılar

Osmanlı Asimilasyonu(Devşirme)


İlginç Bir Uygulama Osmanlı Asimilasyonu
Devşirme Usûlü nereden ve neden çıkmıştır?
Çocuklar zorla mı annelerinden alınmıştır?

Devşirmenin başlama nedenleri:
1) Yıldırım Bayezid‘in Ankara yenilgisinden sonra fetihlerin duraklaması, hatta muvakkaten (geçici olarak) gerilemesi sebebiyle yeniden esir elde edilememesi, acemi oğlan gereksinimi arttırmıştır.
2) Bugün Amerikan ordusunda asker olmak için can atan çok sayıda 3.dünya ülkesi vatandaşı insanların var olduğu yadsınamadığı gibi, o günün tek süper gücü olan Osmanlı Devleti‘nin en önemli ordusu olan Yeniçeri kurumunda görev almak için Müslüman ve Hıristiyan her çevreden talepler gelmeye başlamıştır.
3) Bir diğer önemli sebep de Müslüman olmayanların askerlik edemeyişleri ve buna karşı cizye vergisi ödemeleri söz konusu olduğundan, bunlar ve özellikle Osmanlı hayranı Bulgar, Arnavut, Bosnalı ve Ermenilerin, Osmanlı ordusunda görev alma arzuları gittikçe artış göstermiştir.

Bütün bu sebeplere dayanan Osmanlı Devleti, belli bir kanun ve kural çerçevesinde, sadece Müslüman olmayan Bulgar, Arnavut, Bosna yerlileri ve Ermenilerden, hem rızalarıyla olmak ve hem de belli bir kural dahilinde yapılmak şartıyla, her kırk haneden bir tane 14 ile 18 yaş arasında genci, Osmanlı ordusunun temelini oluşturacakYeniçeri kuruluşuna girmek veya sarayda önemli görevler yapmak üzere devşirmeye başlamıştır. Bu usûle devşirme adının verildiği ve kanunnamesi hazırlanmıştır.

A) Yeniçeri olmak veya saraya girmek, önemli bir şeref olmasından ve hatta bu yolla Yeniçeri olan veya saraya girenler, belli bir süre sonra, önemli mülkî ve askerî makamlara geldiklerinden dolayı, gençlerin ve ailelerin bunu arzuladıklarını açıkça görüyoruz. Diyarbekir Beylerbeyi ve sonradan da Mısır Beylerbeyi olan Hüsrev Paşa, bu yükselenlere verilecek örnektir. Hatta Müslüman Boşnaklar, Müslüman olduklarından dolayı kendi çocukları devşirilmeye tabi tutulmadığından, ısrarla, bu kanun gereği çocuklarının toplanmasını kendileri arzu etmişlerdir. Israrlı arzuları üzerine, Müslümanlardan sadece Boşnaklar devşirme kanununa tabi olmuşlardır. Bunlara Poturoğulları denmektedir.

B) Bu devşirmeden kasıt, rızası dairesinde kalmak şartıyla, önce Müslüman Türk ailelerin yanına verilerek Müslümanlaştırmak ve Türkleştirmektir. Ancak, bunun zorla yapıldığına dair bir yakınmasöz konusu değildir. Belki devşirmeye tabi olmayan Yahudi, Rus ve Rumlardan “neden bizden de almıyorsunuz” şeklinde sitemli arzular vardır. Bu söylediklerimiz, yükselme dönemi içindir; gerileme döneminde devşirmecilerin türlü türlü zulümler yaptıkları, ne yazıkki doğrudur.

C) Avrupalıların anlattığı tarzda, küçük çocuklar ana ve babalarından zorla alınıyor değildir. Belki 14-18 yaşları arasındaki delikanlılar alınmaktadır.

D) En önemlisi de devşirme yoluyla Acemi Ocağı‘na çocuğunu verenler, belli vergilerden bağımsız tutulduğundan, kendi elleriyle ve hile yaparak ve hatta devşirme memuruna rüşvet vererek çocuklarını Acemi Oğlanı yapmaya çalışmışlardır.

E) Bütün bunların yanında, insan unsurunun girdiği hiçbir işte suiistimal olmaması olası görünmediğinden, bu konuda bazı suiistimaller olmuş olabilir.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz / Bilinmeyen Osmanlı

OSMANLI’DA DEVŞİRME
Osmanlı tarih ve tetkiklerinde bizi en çok oyalayankurumların başında devşirmelik gelir
Devşirme, çok kısa bir tarifle, devletin kapıkulu ocakları olan sipahilerle,yeniçerilerin yenilenmesini temin etmek için ortaya çıkmıştır, çünkü insan ve savaşçı yüzü yenilenmek zorundadır. Hıristiyan çocuklardan devşirme alınmıştır. Niye Hıristiyan çocuklardan diyoruz? Çünkü Musevi toplumundan, Osmanlılık’ın Musevi kompartımanından devşirme alındığı görülmemiştir.Bunun nedeni antisemitizm veya Yahudilik aleyhtarlığı değildir, Yahudilerin şehir toplumu olmasıdır.

Bazı Müslüman köylerden de çocuk devşirilir. Bunu köylerin ahalisi istemiştir.  Devşirme emini, tek çocuklu ailelerin, çocuğu olan ailelerin çocuğunu devşirmez.

Devşirme işlemi, birkaç yılda bir yapılırdı ve sayı genelde birkaç bin çocukla sınırlı tutulurdu. Bazen sayı 5-6 bine kadar ulaşır ama fazlası olmazdı ve bu olay her yıl yapılmazdı. Bazı Balkan tarihçilerin ve Hıristiyan yazarların ileri sürdüğü gibi yetişen bütün yeni gençlik Osmanlı savaş gücünün içine alınmış, Türkleştirilmiş ve böylelikle Balkanlarda adeta milleti sürükleyecek, ayaklanma yaratacak; belki bağımsızlığı elde edecek sağlıklı genç bir nüfusun yeşermesine izin edilmemiştir gibi bir hayalperest ifadenin gerçekle ilgisi yoktur.

İlk olarak köy çocuğu seçilir, çünkü kendi dini bakımından da kendi dili bakımından da değişmeye en açık köy çocuğudur.Burada kural vardır. İvo Andriç’in romanı Drina Köprüsü’nde yazdığı gibi öyle 3-5 yaşında çocuk sepete konup götürülmez. Devlet, kızamık, kuşpalazı gibi çocukluk hastalıklarıyla uğraşacak durumda değildir, Osmanlı bebek bakıcısı değildir. Okula gidecek yaşa gelmişler devşirilir.  Demek ki 9 yaşın üstündeler, gene aynı şekide 14-15 yaşın üzerinde de devşirme alınması pek adet değildir; çünkü böylelerine “sakallı” diye tabir edilir.. Bunların yetiştirilme yaşı geçmiştir.

Genellikle çocuklar kimliklerini unutacak yaşta değillerdi. Yani ileri yaşta da hangi köyden geldiğini, anasını, babasını,akrabalarını hatırlar. Örnekler vardır, Sokoloviç Mehmet Paşa gibi. Sokullu bütün ailesini sonradan aynı şekilde devlet hizmetine almıştır. Herkes kendi yerini bilir. Unutulan şey, çocukların konuştukları dil ve dinleridir.Bunlar belirli merkezlere getirilir, sünnet edilirler ve ondan sonra ayrılırlar. Çok zeki ve güzel olanları Enderun mekteplerine alırlar ki burada bunlar saray hizmetlileri olacaklardır ve belirli bir kademeden sonra Birun’a çıkmak dediğimiz, yani sancak beyi payesiyle veya ona eşit payelerle devlet hizmetine gireceklerdir.

Dünyada hemen hemen hiçbir devletin protokolü, yüksek zümreye baktığınız zaman Osmanlı Devleti kadar göz alıcı değildir. Çünkü Osmanlı Devlet protokolü hepsi fiziki bakımdan mükemmel, zeki ve tüm ırkların en seçkinlerinden oluşmuş devlet adamlarındır. Her devşirme bazılarının sandığı gibi zorla alınmaz Hatta bazı yoksul köyler çocuklarını bu yolla kurtulacağına, yükseleceğine inanarak gönüllü olurlar. Tabi kaderde bir asker olarak savaşta ölmekte vardı. O alınan çocukların kimisi bir yeniçeri neferi olarak kalacaktır, kimisi de Sokullu Mehmet Paşa, Mahmut Paşa gibi koca imparatorluğun kaderini elinde tutan başvezirler olacaktı.

Enderun dediğimiz mektep, sınıf bulunan bir okul değildir, zaten burda insanlar hizmet içi eğitim görürler, koğuştan koğuşa terfi ederler. Padişah sarayında kendilerini beğendikçe padişaha daha yakın hizmetlere verilirler. Burada sözlü ve yüz yüze bir eğitim görürler. Spor da vardı, resim de, yazı da edebiyat da .

Devşirme bir hayat tarzıdır. Bu çocuklar Türkçe öğrenir. Enderun’a alınmayanlar bile, Türk’e verilmek üzere İstanbul civarındaki köylerdeki köylülerin yanına gönderilir. Yeniçeri adayının burda öğrendiği Türkçe çok önemlidir. Rafine bir medrese dindarlığı verilmiyor..

Enderun başlı başına bir kurumdur. Burada insanlar birbirleriyle “siz” diye konuşur. Koğuş zabitleriyle, koğuşun başlarıyla son derece saygılı olmak zorundadırlar. Yeme içme,yıkanma, kalkma,yatma saatleri konusundan büyük bir disiplin içindedirler. İşte buna bazı insanlar; “Osmanlı Saray Medeniyeti” diyorlar ki bu doğrudur.

Enderun’un dişi bir izdüşümü vardır; o da Harem’dir. Haremdeki bütün kızlar padişah için toparlanmamıştır. Orada padişaha sunulacak, padişahın beğeneceği öncelikli özelliklere sahip bazı kızların olduğu doğrudur. Ama sonuçta bir takım kızlar orada hizmetli olarak kalır ve asıl önemlisi buradaki Türkçe öğrenen ve Osmanlı saray medeniyetinin benimsetildiği bu kzıların bir kısmının Birun’a çıkan Enderun halkıyla baş göz edildiğidir. Orda da insanların evlenmesi yoluyla seçkin bir sınıf yaratılmaktadır. Başarısız olurlarsa derhak o sınıfın dışına itilir. Zaten hukuki hiçbir ayrıcalığı yoktur.

Devşirmelik 17.asırda azalmıştır. Evliya Çelebi’ye göre IV. Murad zamanında 8.000 kişi kadar, 18. asırda III. Ahmet zamanında 1.000 kişi civarı devşirilmiş. Ancak asrın ortalarında artık Anadolu Türkleri de bu katagoriye girmektedir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Türk devşirmelerinden biridir. 18.asırdan sonra bu kurum pratik de ortadan kalktı.

Kaynak: İlber ORTAYLI 
Reklamlar

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Etiket Bulutu

Ahlaksızlar Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıçı yöntemleri Arkadaşlık Sitelerindeki Sanal Üyeler ateizm ayıplı ürün satan firmalar Başörtü gerçeği Başörtüsü sorunu Başörtüsü ve Kapanma Gerçeği benim Bernardo Vieira's bunun cihat CREDIT LYONNAIS BANK Ghana. Mr.John OMAR din dinler Dolandırıcılar E-postanıza Gelen Tuzaklara Dikkat! Ermeni Soykırımı Etiketler:Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıçı yöntemleri evrim google Google'da üst sıralara çıkmak. Google Arama Motoru Optimizasyon green card dolandıcıları. Green Card Tuzağına Dikkat Guinea-Bissau's president Joao Bernardo Vieira's Göçmenlik Vizesi programı hakan Hakan AKTAŞ ilk inanmak inanç inançlı insan insan hakları international passport internetteki tuzaklar. internetten para nasıl kazanılır islam Kader Kıyamet vakti Kıyemet vakti madde mail adresinize gelen şüpheli maillere itibar etmeyiniz.Miss.Abijah Francisco José mutluluga ulasmanin ipuclari mutluluğun resmi mutlu olmak Osmanlı İmparatorluğu porno siteleri qnet gerçeği republican forces sahte arkadaşlık siteleri Sahte üyeler sanal üyeler seo'nun en temel kuralları seo nasıl yapılır seo ne demek sinema Soykırım tanrı the Prime Minister of Guinea-Bissau's Turban gerçeği Türban Yasağı Türkiye'de qnet Tuzağı Türkiye ilk slogan sitesi Türkiye USA konsolosluğu vize işlem ücreti dolandırıcılığı yabancı ve türk arkadaşlık siteleri yeşil kart dolandıcıları Yeşilkart dolandıcıları yeşil kart sahtakarları Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Üçkağıtçılar özel güvenlik sınav sonuçları ve cevapları ırk

Blog Stats

  • 75,000 hits
Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: