E-Posta Tuzakları(E-Mail Traps)

6.Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve Cevapları


1) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kullandığı aygıtlardan olamaz?

a) Patlayıcı detektörü

b) X – Ray cihazı

c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı

d) Cop

e) Metal el detektörü

2) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterir

b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır

c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur

d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin geçtiğini gösteren bir aygıttır

e) Hiçbiri

3) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta vb.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?

I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III Çevresi emniyete alınır

IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II

b) II, III

c) III, V

d) IV, V

e) I,II, III

4) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir

e) Hiçbiri

5) İtfaiye, Polis, Hızır Acil ve Jandarma telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112

b) 110-155-112-156

c) 110-155-177-156

d) 156-112-177-155

e) 156- 155-112-110

6) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak

b) Terbiyeli ve nazik olmak

c) Empati

d) Duygusal davranmak

e) Hepsi

7) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati

b) Enformasyon

c) Beden dili

d) Yaşantı

e) Öğrenme

8- Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından bir tanesidir?

a) Klişelere başvurmak

b) Kendisiyle meşgul olmak

c) Konuşmaya aşırı değer vermek

d) Bir konuda odaklanamamak

e) Karşınızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissetmek

9) Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80 cm ile 2 metre arasındaki mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan

b) Kişisel alan

c) Sosyal alan

d) Mahrem alan

e) Yakın alan

10) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden, duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun……….. dir

a) İnisiyatif kullanmasıdır

b) Cesaretidir

c) Gösterişidir

d) Tecrübesidir

e) Profesyonelliğidir

11) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden değildir?

a) İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür

b) İletişim, dinamik bir olgudur

c) İletişim tek başına yaşanan bir süreçtir

d) İletişim belirli kalıplara bağlıdır

e) İletişimde bir kaynak, bir mesaj bir de alıcı bulunur

12) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Stres

b) Motivasyon

c) Empati

d) İletişim

e) Gürültü

13) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Yapılan makyajlar

e) Cinsiyet

14) Özel güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapabilir?

a) Özel kolluğun denetiminde

b) Jandarmanın denetiminde

c) Genel kolluğun denetiminde

d) Polisin denetiminde

e) Güvenlik amirinin denetiminde

15) Nokta nerelerde kurulur?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan ve parklarda

b) Mâli, sanayi ve ekonomik tesis önü ve civarında

c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde

d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde

e) Hepsi

16) Kelepçe; güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan,yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a) 12

b) 15

c) 18

d) 19

e) 20

17) Devriye hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir

b) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi hizmetidir

c) Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidir

d) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir

e) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir

18) Ülkemizde haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi, toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

a) Emniyet Genel Müdürlüğü

b) Jandarma Genel Komutanlığı

c) Milli Güvenlik Kurulu

d) Toprak Mahsulleri Ofisi

e) Hepsi

19) Telsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz.

a) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır

b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır

c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır

d) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır

e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz

20) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

a) Sanayi odası temsilcisi

b) Vali yardımcısı

c) Esnaf odası temsilcisi

d) İl emniyet müdürlüğü temsilcisi

e) İl jandarma komutanlığı temsilcisi

21) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılması güç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. Aşağıdakilerin hangisinde “FENNİ” kelimesinin doğru telaffuzu bulunmaktadır.

a) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde

b) Fatsa, Edirne, Niğde, İstanbul, Niğde

c) Fatsa, Niğde, Edirne, Niğde, İstanbul

d) Fatsa, Edirne, Niğde, Niğde, İstanbul

e) Fatsa, Niğde, Niğde, Edirne, İstanbul

22) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal

b) Sıçrama

c) Kaza

d) Sabotaj

e) Bilgisizlik

23) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

a) Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır

c) İyi iletişim kurmalıdır

d) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır

e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

24) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?

a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır

b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır

c) Mutlaka el ile atılmalıdır

d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır

e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

25) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

26) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olan insanların meydana getirdiği kümeye ……….. denir.

a) Kalabalık

b) Parti

c) Topluluk

d) Grup

e) Camia

27) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma

b) Diyalog kurma

c) Antipatik olma

d) Provokasyona gelmeme

e) Hiçbiri

28) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir?

a) Tahriklere engel olma

b) Paniği önleme

c) Taraf tutma

d) Profesyonel olma

e) Teknolojiden faydalanma

29) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

c) Kalabalığı dağıtmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

30) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak

c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak

d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

31) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?

a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

b) Muhtemel tehlikenin varlığı

c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

32) “Koruma şekilleri korunan kişinin ………….. göre belirlenmektedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Yaşına göre

b) Medeni durumuna göre

c) Çocuk sayısına göre

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığa göre

33) “Makam aracının sağ önünde oturur ve devamlı bir şekilde ekip personeli ile irtibat halinde olur” Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin görevlerindendir?

a) Ekip amiri

b) Koruma amiri

c) Öncü koruma

d) Protokol görevlileri

e) İlk yardım görevlileri

34) Bilinci kaybolan kişiye ilk olarak yapılması gereken müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolunu açmak

b) Suni solunum yapmak

c) Kalp masajı yapmak

d) Suni solunum ve kalp masajı yapmak

e) Kolonya koklatmak

35) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Sakin ve kararlı olmalıdır

b) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir

d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

36) Aşağıdakilerden hangisi sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır?

a) Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır

b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır

c) Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır

d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır

e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

37) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

a) Kanama durdurulur

b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir

c) İmkân varsa oksijen verilir

d) Ayaklar aşağıda tutulur

e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

38) İlkyardımın A-B-C’si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hava yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak

b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak

c) Uygun pozisyon vermek, polise haber vermek, üzerini örtmek

d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere teslim etmek

e) Hepsi

39) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız

b) Olay ve yaralı sayısı

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi

d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu

e) Hepsi

40) Anayasamız madde 17/3’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

a) Kişinin dokunulmazlığını

b) Kişi hürriyetini

c) Kişi bağımsızlığını

d) Kişi ayrıcalığını

e) Kişi masumiyetini

41) Direnme ve saldırının mahiyeti ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

a) El koyma

b) Zor kullanma

c) Yakalama

d) Arama

e) Hiçbiri

42) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir

b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir

c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal edilir

d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir

e) Para cezası ve ihtar verilir

43) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar

d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

44) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi, özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması

c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi

d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi

e) Hepsi

45) Özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

b) İçişleri Bakanlığı

c) Vali

d) Özel güvenlik komisyonu

e) Genelkurmay Başkanlığı

46) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

c) Görevi kötüye kullanma

d) Görevi ihmal

e) Amirin emrine muhalefet

47) Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

a) 3

b) 4

c) 2

d) 5

e) 1

48) El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?

a) Erkek görevli tarafından – Eteğe sürtülerek

b) Bayan görevli tarafından – Etek üzerinden

c) Erkek görevli tarafından – Etek üzerinden

d) Bayan görevli tarafından – 50 cm mesafeden

e) Bayan görevli tarafından – 15 cm mesafeden

49) Özel güvenlik görevlileri silahlarını ne zaman görev alanı dışına çıkartabilirler?

a) İşlenmiş olan bir suçun sanığını takip durumunda şüphe edilen kişinin takibi sırasında

b) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması durumunda

c) Para ve değerli eşya naklinde

d) Kişi koruma ve cenaze gibi güzergâh ifade eden durumlarda

e) Hepsi

50) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir şekilde titreme

b) Aşırı göz kırpma

c) Sürekli burnunu çekmek

d) Hareketlerindeki tutarsızlık

e) Hepsi

51) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik

b) Duygu

d) Öfke

c) Motivasyon

e) Heyecan

52) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

53) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a) Boya ve vernik atölyeleri

b) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları

c) Kömür depolama yerleri

d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları

e) Hava alanları uçak hangarları

54) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi

55) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin

b) Mazot

c) Gaz yağı

d) Karpit

e) Fuel Oil

56) X-Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?

a) Motor ve bant kısmı

b) Konveyör

c) Motion detektör

d) Yürüyen aksam

e) Hareketli aksam

57) X -RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

a) 75 cm

b) 90 cm

c) 110 cm

d) 50 cm

e) Fark etmez

58) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe

b) Adliyeye (C.Savcılığına)

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

59) Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik

b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

c) Jandarma-Gümrük Muhafaza-Polis

d) Polis-Jandarma-Gümrük Muhafaza

e) Jandarma – Belediye Zabıtası – Sahil Güvenlik

60) 1 Kişi değil davranışı eleştirilmelidir

2 Uyarı hemen anında verilmelidir

3 Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır

4 Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4

b) 2-3-4

c) 1-3-4

d) 1-2-3

e) Hepsi

61) İyi bir dinleyici;

a) Karşıdaki konuşurken onu dinlediğini belli eder

b) Başka şeylerle ilgilenir

c) Sürekli telefonla konuşur

d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar

e) Hiç biri

62) Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

a) Gürültü

b) Kodlama

c) Geri bildirim

d) Kaynak

e) Empati

63) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

a) Nezaketten dinleme

b) Savunmada dinleme

c) Yaltaklanmacı dinleme

d) Denetçi dinleme

e) Seçerek dinleme

64) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?

a) Olay yerini muhafaza etme

b) Şüpheliyi yakalama

c) Suç aletlerine el koyma

d) Genel kolluğa yardımcı olma

e) Teknik takip yapma

65) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun

b) Eklem yerleri

c) Kol ve bacakların etli kısımları

d) Karın ve kasıklar

e) Göğüsler

66) Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Raporlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır

b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir

c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir

d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir

e) Raporda olaylar belirli bir mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır

67) Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içerisinde işveren tarafından valiliğe bildirilir?

a) 10 gün

b) 20 gün

c) 30 gün

d) 15 gün

e) 25 gün

68) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak ve kontrol ettirmek istemeyen kişiye ne yapılır?

a) Zorla aranır

b) İçeri alınır

c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

d) Sadece eşyaları aranır

e) Hepsi

69) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Kimlik

b) Tanımlama

c) Fiziki özellik

d) Eşkâl

e) Farklılık

70) Özel güvenliğin amacı; kamu güvenliğini ……………. mahiyettedir.

a) Tamamlayıcı

b) Belirleyici

c) Eksik

d) Artan

e) Hiçbiri

71) Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince sona erdirilir

b) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir

c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona erdirilir

d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, daha sonra soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur

e) Koruma işlemleri herhangi bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir

72) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için kullanılır

b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek kimseler için kullanılır

c) Güvenlik kuvvetleri için zor kullanma güvenlik aletidir

d) Saldırgan sanıklar için kullanılır

e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır

73) Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kullandığı güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı

b) Bu işte eğitilmiş olmalı

c) Dikkatli ve duyarlı olmalı

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

74) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır

b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır

c) Normal nefes alınmasına gayret edilir

d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür

e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

75) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?

a) Organize aktif kalabalık

b) Organize pasif kalabalık

c) Organize olmayan aktif kalabalık

d) Organize olmayan pasif kalabalık

e) Hiçbiri

76) Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

a) Kama düzeni

b) Hat düzeni

c) Çember düzeni

d) Çapraz düzen

e) Hiçbiri

77) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?

a) Bir şahsın korunmasında

b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında

c) Topluluk içerisinden şahsı almak için

d) Değerli bir malzemenin korunmasında

e) Hiçbiri

78) Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) İnisiyatif kullanma

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

79) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır

b) Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli

c) Koruma görevi devamlılık arz etmeli

d) Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeli

e) Silah kullanmayı son çare olarak görmeli

80) Aşağıdakilerden hangisi VİP’in güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler

b) Yol çalışmaları

c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar

d) Arıza yapmış araçlar

e) Hepsi

81) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır

b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır

c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır

e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

82) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

b) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak

c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak

d) Tehlikeyi bertaraf etmek

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

83) “Hukuka aykırı arama………ve ele geçirilenler…. ..” Cümlesindeki boşluklara hangi kelimeler gelmelidir?

a) Geçerlidir – delil olur

b) Tekrarlanır – hayır kurumuna verilir

c) Suçtur – muhakemede kullanılamaz

d) Hakim onayına sunulur – delil olur

e) Adli aramadır – delildir

84) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır

b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir

c) Sıcak kompres uygulanmalıdır

d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir

e) Hiçbiri

85) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

86) Kaza, felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir?

a) Acil yardım

b) Kurtarma

c) İlkyardım

d) Acil tedavi

e) Tedavi

87) Hangi durumda işlenen fiilden dolayı faile ceza verilir?

a) Meşru savunma ve zorunluluk halinde

b) Muhakkak bir tehlikeden başkasını kurtarmak zorunluluğu ile

c) Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile

d) Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde defetme halinde

e) Hiçbiri

88) Özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?

a) Özel güvenlik görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu yetkilerini kullanabilirler

b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar

c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler

d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler

e) Hepsi

89) 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren ve özel güvenlik eğitimini veren kuruluşlar hangi makamlar tarafından denetlenir?

a) Cumhuriyet savcısı ve hâkimler

b) MEB ve milli eğitim müdürlükleri

c) Emniyet müdürlüğü

d) Jandarma komutanlığı

e) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

90) ÖGG’nin sivil kıyafetle görev yapmasına hangisi karar verir?

a) İl özel güvenlik komisyonu

b) C.Savcısı

c) Kaymakam

d) Emniyet müdürü

e) Vali

91) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin tarifi içinde yer alır?

a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki eder

b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar

c) Toplum içersinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

d) Alışkanlık ve bağımlılık yapar

e) Hepsi

92) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır

b) Soğuk suya tutulmalıdır

c) Yoğurt sürülmelidir

d) Ağrı kesici verilmelidir

e) Hepsi

93) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

b) Yoğurt yedirilir

c) Tuzlu su içirilir

d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir

94) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?

a) Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma

b) Grev yasağına uymama

c) Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma

d) Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma

e) Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama

95) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir?

a) Solunum sistemi

b) Damarlar

c) Omurga ve omurilik

d) Karaciğer

e) Hiçbiri

96) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?

a) Özel güvenlik komisyonu

b) İçişleri Bakanlığı

c) Vali

d) Emniyet müdürlüğü

e) Jandarma komutanlığı

97) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

a) Adli arama

b) Zapt etme

c) Güvenlik noktası oluşturma

d) Önleme araması

e) El koyma

98) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik

b) Sabotaj

c) İhmal

d) Sıçrama

e) Kazalar

99) Arama en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

a) Kişinin dokunulmazlığı

b) Özel hayatın gizliliği

c) Hak arama hürriyeti

d) Konut hakkı

e) Kişi hürriyeti ve güvenliği

100) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı

SİLAH SORULARI

1) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?

a) Yiv

b) Set

c) Çap

d) Hazne

e) Rayyür

2) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere …. denir.

a) Fişek yatağı- hazne

b) Fişek yatağı-namlu

c) Namlu –hazne

d) Hazne-şarjör

e) Rampa-fişek yatağı

3) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

a) Top yuvaları

b) Çıkarıcı yıldızı

c) Tırnak

d) Horoz örsü

e) Top kilidi

4) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

a) Parça tesirli olması

b) Sinir sistemini etkilemesi

c) Yakıcı olması

d) Boğucu olması

e) Göz yaşartıcı olması

5) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık

b) İhmal

c) Kendine aşırı güven

d) Bilinçsizlik

e) Hepsi

6) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?

a) Şiş

b) Tel fırça

c) Harbi

d) Kontrol çubuğu

e) Hiçbiri

7) Hatve nedir?

a) Silah kapasitesidir

b) Namlu boyudur

c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir

d) Namlu içindeki girintilerdir

e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur

8- Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik

b) İğne

c) Horoz

d) İğne yayı

e) Gerdel

9) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız verir

b) Çekirdeğe yön verir

c) Barutun ateşlemesini sağlar

d) Barutun nemlenmesini önler

e) Fişeğe yön verir

10) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tabanca dolduruş yapamaz

b) Fişek ateşlenemez

c) Tabanca emniyete alınamaz

d) Horoz düşmez

e) Tetik çalışmaz

strong>11) Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?

a) Ateşli silahlar

b) Ateşsiz silahlar

c) Sivil silahlar

d) Hafif ateşli silahlar

e) Harp silahları

12) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli

b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli

c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli

d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli

e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

13) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a) Aniden tetik çekme

b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek

c) Düzensiz tetik çekme

d) İsnat boşluğunu almayı unutmak

e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

14) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75

b) Toplu tabanca

c) MP 5

d) Kırıkkale

e) ŞIKKI YOK, ÇIKMAMIŞ

15) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

b) Tırnak-çıkarıcı

c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

d) Namlu- iğne-horoz

e) Şarjör- horoz- namlu

16) Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

b) Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır

c) Atış olana kadar tekrar tetiğe basılır

d) Şarjör çıkartılır fişek dışarıya alınır

e) Hepsi

17) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?

a) Kabza

b) Gövde

c) Şarjör yuvası

d) Tutma kolu

e) El kundağı

18) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı yapabilir

b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir

c) Her zaman yapılan bakımdır

d) Periyodik olarak yapılan bakımdır

e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

19) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi, kullanıldığı bölgede, toplu hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir ?

a) Göz yaşartıcı silahlar

b) Yakıcı silahlar

c) Bayıltıcı silahlar

d) Zehirleyici silahlar

e) Biyolojik silahlar

20) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz

b) Sürgü

c) Namlu

d) Yiv

e) Set

21) I Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et

II Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar

III Şarjörü çıkar

IV Ölü noktaya tut

V Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak

Tabancada söküm işleminin sırası, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

a) I-II-III-IV-V

b) IV-III-I-V-II

c) I-III-IV-V-I

d) III-I-II-V-IV

e) IV-III-V-I-II

22) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

a) 2559

b) 1402

c) 3201

d) 6136

e) 5188

23) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı ize ne denir?

a) Barut izi

b) Fişek yatağı izi

c) Rayyür

d) Kontaminasyon

e) Tırnak izi

24) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parça sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c) Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e) Tırnak

25) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?

a) Boştur

b) Hazır

c) Kurulu

d) Dolu

e) Emniyette

 

Tartışma

Henüz yorum yapılmamış.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

Ahlaksızlar Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıçı yöntemleri Arkadaşlık Sitelerindeki Sanal Üyeler ateizm ayıplı ürün satan firmalar Başörtü gerçeği Başörtüsü sorunu Başörtüsü ve Kapanma Gerçeği benim Bernardo Vieira's bunun cihat CREDIT LYONNAIS BANK Ghana. Mr.John OMAR din dinler Dolandırıcılar E-postanıza Gelen Tuzaklara Dikkat! Ermeni Soykırımı Etiketler:Arkadaşlık sitelerindeki dolandırıçı yöntemleri evrim google Google'da üst sıralara çıkmak. Google Arama Motoru Optimizasyon green card dolandıcıları. Green Card Tuzağına Dikkat Guinea-Bissau's president Joao Bernardo Vieira's Göçmenlik Vizesi programı hakan Hakan AKTAŞ ilk inanmak inanç inançlı insan insan hakları international passport internetteki tuzaklar. internetten para nasıl kazanılır islam Kader Kıyamet vakti Kıyemet vakti madde mail adresinize gelen şüpheli maillere itibar etmeyiniz.Miss.Abijah Francisco José mutluluga ulasmanin ipuclari mutluluğun resmi mutlu olmak Osmanlı İmparatorluğu porno siteleri qnet gerçeği republican forces sahte arkadaşlık siteleri Sahte üyeler sanal üyeler seo'nun en temel kuralları seo nasıl yapılır seo ne demek sinema Soykırım tanrı the Prime Minister of Guinea-Bissau's Turban gerçeği Türban Yasağı Türkiye'de qnet Tuzağı Türkiye ilk slogan sitesi Türkiye USA konsolosluğu vize işlem ücreti dolandırıcılığı yabancı ve türk arkadaşlık siteleri yeşil kart dolandıcıları Yeşilkart dolandıcıları yeşil kart sahtakarları Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Üçkağıtçılar özel güvenlik sınav sonuçları ve cevapları ırk

Blog Stats

  • 88.265 hits

En Fazla Tıklananlar

%d blogcu bunu beğendi: